Ontslagrecht

Ontslagrecht – Vaststellingsovereenkomst

In de meeste gevallen komt Alkmaar Juristen met de werkgever overeen dat zij de ontslagkosten vergoedt!
Alkmaar Juristen begint METEEN na betaling!

Combinatie

Laten beoordelen en onderhandelen
575 In termijnen betalen is mogelijk!
 • Inzicht in verbeterpunten voor uw ontslagvoorstel
 • Alkmaar juristen onderhalt voor een beter ontslagvoorstel
 • Uw voorstel beoordeeld door ervaren juristen

Beoordelen

Laat je ontslag beoordelen door een jurist
225 In termijnen betalen is mogelijk!
 • Inzicht in verbeterpunten voor uw ontslagvoorstel
 • Alkmaar juristen onderhalt voor een beter ontslagvoorstel
 • Uw voorstel beoordeeld door ervaren juristen

Deze oplossingen in 4 of 6 stappen

Zodra we uw betaling hebben ontvangen, bepalen we welke jurist de juiste kennis en ervaring heeft om u te helpen. Deze neemt telefonisch contact met u op. In het gesprek maakt u kennis met uw jurist en bespreekt u uw situatie.

Voor een goede beoordeling van uw rechtspositie wil uw jurist natuurlijk zoveel mogelijk relevante informatie van u. Hij stelt u meestal direct enkele vragen en hij vertelt u welke informatie of documenten hij verder nodig heeft.

In het intakegesprek laat uw jurist weten welke documenten en informatie u nog moet verzamelen. Het is belangrijk dat u die zo snel en volledig mogelijk opstuurt.

Pas wanneer de jurist alle informatie heeft ontvangen, kan hij een goede inschatting maken van uw situatie.

Uw jurist heeft in ieder geval de volgende documenten van u nodig:

 1. Uw arbeidsovereenkomst
 2. De vaststellingsovereenkomst
 3. Recente loonstrook
 4. Eventuele correspondentie met de werkgever

Nadat uw jurist alle informatie heeft bekeken, laat hij u zijn bevindingen weten.

U hoort onder meer of:

1. de hoogte van de ontslagvergoeding voldoende is.

2. u rekening moet houden met de (fictieve) opzegtermijn en de aansluiting op WW-uitkering.

3. uw recht op een WW- of ZW-uitkering veilig is, en of u vlak voor uw pensioen een vergoeding kunt aannemen.

4. de vaststellingovereenkomst volledig is:

 • uitkeren vakantie-uren
 • recht op bonusuitkering
 • verstrekken getuigschrift
 • opheffen concurrentiebeding
 • overnemen leaseauto
 • finale kwijting
  5. u kunt tekenen of moet onderhandelen.

De jurist bekijkt samen met u wat de beste onderhandelingsstrategie is.

Ook bespreekt u welke uitkomst voor u acceptabel is. Op basis daarvan bereidt uw jurist de onderhandeling voor.

Uw jurist legt een eerste voorstel neer bij de wederpartij.

Dit doet hij meestal schriftelijk. Daarna onderhandelt hij soms ook telefonisch, bijvoorbeeld wanneer een reactie uitblijft of als er bijna een akkoord is en er alleen nog details moeten worden besproken.

Een onderhandeling bestaat meestal uit enkele rondes waarin beide partijen voor- en tegenvoorstellen doen. Gemiddeld zijn er 2 à 3 onderhandelingsrondes nodig.

Is er een akkoord bereikt? Dan regelt uw jurist de formaliteiten, zoals het opstellen van een nieuw contract.

Telefonisch bespreekt u met uw jurist hoe de onderhandeling is gegaan en of er nog eventuele vervolgstappen nodig zijn.

Uw jurist adviseert hoe u het beste kunt handelen en evalueert met u de samenwerking.

Wilt u het advies graag persoonlijk bespreken? Dan maakt uw jurist een afspraak met u op ons kantoor in Amsterdam.

VRAAG EEN GRATIS CONSULT AAN

Vul onderstaand formulier in voor een gratis consult.