Huurrecht

Wanneer er sprake is van (ver)huur van woon- en/of bedrijfsruimte, kunnen er geschillen ontstaan over betaling van de huur, verandering van de huurprijs, renovatie, achterstallig onderhoud of opzegging van de huur.

Omdat u volop wilt genieten van uw gehuurde object is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn en dat een geschil zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

Als verhuurder is het uiteraard ook goed om te weten wanneer en in welke mate u op kunt treden in bijvoorbeeld gevallen als huurschuld, huurders die overlast veroorzaken of wanneer een huurder het gehuurde onderverhuurt.

In bovenstaande gevallen kunnen wij de cliënt adviseren over de te nemen stappen jegens een wederpartij of de cliënt bijstaan in een procedure.

VRAAG EEN GRATIS CONSULT AAN

Vul onderstaand formulier in voor een gratis consult.